# Photo Name Position Height Grade
NO.
1

Daniel Daye

G 5'9" 10
NO.
5

Jake Aune

G 5'7" 10
NO.
10

Dylan Frost

F 6'0" 10
NO.
12

Jonah Mago

F 6'2" 10
NO.
14

Ben Steckman

F 6'0" 10
NO.
20

David Schaust

G 6'1" 10
NO.
23

Ryan Hostad

F 6'1" 10
NO.
24

Ben Slavik

C 6'4" 10
NO.
25

Jack Sharon

F 6'1" 10
NO.
30

Shandon Schannauer

F 6'2" 10